Forma Plus
... baterije - punjači - lampe - sijalice - kablovi - konektori - prekidači - utičnice ...
Home. GP Batteries. Panasonic. Smart Connexion. Kontakt.
A70
150W-200W
40W-100W
40W, 60W
E27
A55
E27
C35
E14
Klasična (inkadenscentna) sijalica sa užarenim vlaknom  još uvek ima široku primenu
kako u kućnoj tako i u industrijkoj, komercijalnoj upotrebi.  Zbog toga što proizvodi i
priličnu količinu toplote, koristi se tamo gde je i pored svetlosti potrebna i izvesna
količnina toplote, inkubatori, procesi sušenja, kod mlade peradi i sl.

U našoj ponudi su  sijalice E27 i E14 jačine 40W-150W.
Sve sijalice poseduju potvrdu o usaglašenosti  u
skladu sa Pravilnikom o električnoj opremi
izdate od strane AD Kvaliteta Niš.
Sijalice sa užarenim vlaknom
SMART CONNEXION
Lighting
Forma Plus d.o.o.
Beograd
Veleprodaja
Rableova 24 (Mirijevo)
tel.011/3435-144, 3433-615, 3433-617  
e-mail: office@formaplus.rs
Predstavništvo
Novi Sad
Veleprodaja
Ilariona Ruvarca br.10 (kod Minakve)
tel: 021/639-7009 , 639-6580
e-mail: novisad@formaplus.rs
Predstavništvo
Niš
Veleprodaja
Đerdapska br.89
tel: 018/552-332, 516-151
e-mail: prodajanis@formaplus.rs